AI for ledere; Ta steget inn i fremtiden

Register

Kunstig intelligens vil være den viktigste enkeltstående faktoren som bidrar til økt verdiskapning innenfor et stort antall bransjer.

When

25. August.

Time: 13:00 - 14:30


What

Organized by Norwegian Cognitive Center, NCE Media, NCE Finance Innovation, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Proptech Innovation & Bergen Næringsråd

«Kunstig intelligens vil være den viktigste enkeltstående faktoren som bidrar til økt verdiskapning innenfor et stort antall bransjer», slo Accenture fast i en rapport fra 2019. AI vil bli en gamechanger som utfordrer tradisjonelle forretningmodeller, strategiske disposisjoner, utvikling, innovasjon og konkurranseevne.

Spørsmålet om kunstig intelligens i bedriften er ikke noe du kan overlate til IT-avdelingen. En grunnleggende forståelse for hvordan AI endrer samfunn og forretningsliv er viktig - fra styrerommet til administrasjonen til produksjon og helt frem til kunden.

Samtidig er det, særlig for små og mellomstore bedrifter, er krevende å komme i gang, og relevant kompetanse er en mangelvare i næringslivet. Spørsmålet er: Hvordan kan offentlig og privat sektor i Norge sikre seg et konkurransefortrinn gjennom økt kompetanse og tilgang på relevant ekspertise?

Dette seminaret er åpent for alle, men er spesielt rettet mot ledere, mellomledere, styreledere eller du som på annen måte har ansvar for strategisk forretningsutvikling og konkurransekraft i privat eller offentlig sektor.