Det teknologiske mennesket

Read more

Det er lenge siden “menneske” og “teknologi” var å betrakte som to adskilte størrelser. Men hva skjer når teknologien blir menneskelig, og når mennesket blir teknologi? Og hva gjør teknologiens inntreden med vårt syn på oss selv?

When

29. - 28. August.

Time: 19:00 - 20:00


What

Det er lenge siden “menneske” og “teknologi” var å betrakte som to adskilte størrelser. Men hva skjer når teknologien blir menneskelig, og når mennesket blir teknologi? Og hva gjør teknologiens inntreden med vårt syn på oss selv?


Bår Stenvik («Informasjonen») og Cathrine Knudsen («Manuell», «Den siste hjelperen») er blant de forfatterne som undersøker hva teknologien gjør med dypt menneskelige fenomener som omsorg og kjærlighet. De møtes til samtale med professor i sosiologi ved NTNU, Aksel Tjora, under ledelse av Kari Jegerstedt. 

90/60,– (stud.)

Where

Litteraturhuset Bergen
Østre Skostredet 5-7
5017 Bergen

Tickets

Organizer

Litteraturhuset Bergen