Horizon 2020-seminar

19. Jun 2017 10:00
Nordre Nøstekaien 1, 5011 Bergen (Vizbygg)
Registrer deg

MEDLEMSARRANGEMENT: For alle bedrifter eller FoU-institusjoner i klyngen. Både små og store innovasjons- og forskningsprosjekter kan finne EU-finansiering. Staten ønsker en langt større andel prosjekter til Norge, og derfor gires støtteapparatet kraftig opp. I samarbeid med Horisont Vest og UiB inviterer NCE Media til Horizon 2020-seminar. Finn ut hva som kan være aktuelt og hva slags hjelp du kan få på veien.

Horizon 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på lik linje som land i EU.

Vi inviterer til kurs og informasjonsmøte om ordningen, og får besøk av Horisont Vest, NFR og UIB som vil gi en gjennomgang og veiledning til Horizon2020-programmet og de støttetjenestene som selskaper i klyngen kan benytte seg av. 

Vi går gjennom både programmer for SMB bedrifter, IT-innovasjonsprosjekter og forskningsprosjekter. Seminaret passer derfor alle typer bedrifter i klyngen – men en fellesnevner er internasjonalt format eller marked på prosjekter og produkter.

Vi serverer en lett lunsj underveis.

Hvem kan delta:
Dette er et arrangement for medlemmer og samarbeidspartnere i medieklyngen, og det er gratis.
NB! Bindende påmelding