Informasjonsmøte om virkemidler for dronenæringen

Read more

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) inviterer i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd til et informasjonsmøte om hvilke muligheter som finnes i eksisterende innovasjons- og klyngevirkemidler for dronenæringen.

When

1. December.

Time: 12:00 - 13:30


What

Organized by Innovasjon Norge.

Formålet med møtet er å orientere om hvilke innovasjons – og klyngevirkemidler som kan være aktuelle for aktørene i dronenæringen som ønsker å videreutvikle og kommersialisere sine prosjekter, samt hvordan man går fram for å søke om støtte til et bestemt prosjekt.

Målgruppen er først og fremst kommersielle droneaktører, men møtet vil også være aktuelt for forskningsmiljøer og offentlige virksomheter som ønsker å samarbeide med dronenæringen for å løse sine oppgaver.

Where

Online

Read more

Organizer

Innovasjon Norge