#Klimakvarteret: Vil frodige skoger komme tilbake til Arktis?

Register

Fredag 30. april kl. 12:00 inviterer Norsk klimastiftelse til et digitalt #Klimakvarter. Tema: Klimaendringer i fortid, nåtid og fremtid.

When

30. April.

Time: 12:00 - 12:15


What

Organized by Norsk Klimastiftelse & UiB

Har ikke klimaet alltid endret seg? Det er et spørsmål som stadig dukker opp i debatter om klimaendringer og klimapolitikk. Det korte svaret er ja. For riktige lenge siden var det for eksempel frodige skoger og herlig badetemperatur i det som i dag er kalde og isfylte Arktis. Men hvordan skal vi lese og forstår de klimaendringene har funne sted siden da?

På dette #Klimakvarteret vil førsteamanuensis Kikki Kleiven fra Bjerknessenteret for klimaforskning/Universitetet i Bergen fortelle hvordan klimaet på jorden har utviklet seg de siste 50 millioner årene og forklare hvordan forskerne bruker denne kunnskapen til å forstå nåtidens og fremtidenes klima.  

Dette er noe av det du får svar på:

  • Hvordan har klimaet på kloden utviklet seg de siste 50 millioner år?
  • Hvordan skiller tidligere perioder klimaendringer seg fra dagens?
  • Hva sier kunnskapen om fortidens klima om hva som venter oss?

Where

Online

Register

Organizer

Norsk Klimastiftelse & UiB