Omstillingsbehov etter covid-19

Sign up

Covid-19 pandemien førte til raske omstillingsprosesser i norsk arbeidsliv. Over natten ble virksomheter helt eller delvis stengt ned og tusenvis av arbeidsplasser ble flyttet til hjemmekontorer.

When

2. June.

Time: 09:00 - 19:45


What

Organized by Deloitte.

For mange virksomheter har permittering vært et viktig verktøy for å møte et endret marked. Nå er hjulene i gang igjen. Omlag 1/4 er tilbake i jobb etter å ha vært arbeidsledige som følge av koronautbruddet. I kjølvannet av koronautbruddet kan det være et omstillingsbehov for norske virksomheter. Deloitte Advokatfirma tror det kommer et tydelig skille på hvordan det norske arbeidslivet vil bli organisert før og etter Covid-19 pandemien.


I forbindelse med webinaret ønsker vi å kartlegge hvilke tiltak du som arbeidsgiver vurderer i lys av Covid-19. Er det for eksempel aktuelt å gå til nedbemanning, eller er det aktuelt å endre lønns- og arbeidsvilkår? Er det andre tiltak som dere vurderer? Vi ønsker å skreddersy vårt webinar etter hva som faktisk er relevant for deg som arbeidsgiver. Vi setter derfor pris på om du kan avse 2 minutter til å svare på vår Questback. I questbacken vil du også ha anledning til å sende inn spørsmål som vil bli besvart under webinaret.

Webinaret vil vare maks 45 minutter, hvor de siste 15 minuttene vil bli holdt av til Q&A.
Målgruppe: Webinaret passer for deg som jobber med ledelse, HR, er internadvokat eller andre med interesse for temaet. 

Webinarinnhold:
  • Omstillingsbehov hos virksomheter - downsizing eller rightsizing?
  • Hvilke tiltak vurderer arbeidsgiver etter koronutbruddet?
  • Hvilke endringer kan arbeidsgivere gjøre i kraft av styringsretten?
  • Q&A
Etter webinaret vil du få en forståelse for hvilke konkrete tiltak virksomheten din kan vurdere for å møte et endret marked.

Where

Online

Sign up

Organizer

Deloitte