Silicon Valley och makten över medierna

Register

Många av förändringarna i dagens medielandskap kan spåras till ett och samma ursprung: teknikjättarna från Silicon Valley.

When

15. December.

Time: 09:11


What

Organized by NordicomMedier & demokrati vid Lindholmen Science Park and NxtMedia.

En utgångspunkt i boken Silicon Valley och makten över medierna är att demokratiska samhällen kräver journalistik – utan journalistik fungerar inte demokratin. Men journalistiken i det digitala samhället kan inte organiseras på samma sätt som journalistiken i det för-digitala samhället. Istället för att konkurrera måste medierna finna gemensamma lösningar – medierna i plattformssamhället är bara starka tillsammans.

Mot bakgrund av ett omfattande intervjumaterial, där såväl representanter för teknikföretagen som forskare och journalister kommer till tals, tecknar medieforskaren Carl-Gustav Lindén en bild där läget för medierna och journalistiken är kritiskt med inte hopplöst. Bokens författare är f d journalist och ledarskribent, idag verksam som biträdande professor vid Universitetet i Bergen.

Vid sidan om Carl-Gustav Lindén medverkar:

  • Jan Helin, mediedirektör, Sveriges Television
  • Ingeborg Volan, redaktör, Dagens Næringsliv
  • Oscar Westlund, professor, OsloMet Universitet, Høgskolen i Volda, Göteborgs universitet

Moderator: Martin Holmberg, Medier & demokrati

Anmälan senast den 10 december 2020. En länk kommer att skickas till din e-post i god tid före webbinariet. Webbinariet kommer att spelas in och vara tillgängligt på Medier & demokratis hemsida.

Varmt välkomna! Boken publiceras den 14 december 2020 på Nordicoms hemsida.