Webinar: Få oversikt i en uoversiktlig verden

Register

Velkommen til online gjennomføring av Kunnskapsfrokost 14. oktober!

When

14. October.

Time: 08:30 - 09:30


What

Organized by BI

Omverden er ikke lenger like enkel å forstå seg på. Det er myriader av informasjon og data. Finnes det noen metoder som kan gjøre det enklere å få overblikket? Dette frokostwebinaret gir noen innspill til økt forståelse av omgivelsene og hvordan analysere og handle på bakgrunn av innsikten data gir.

Førsteamanuensis Erik Wilberg foreleser i bl.a strategi på campus Bergen og har skrevet boken «Strategi i Praksis». Med mange år fra medieindustrien har han fulgt en bransje i omstilling i mange år. 

Where

Online

Register

Organizer

BI