Webinar: Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge

Sign up

Webinaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

When

23. April.

Time: 13:00 - 14:00


What

Organized by Innovasjon Norge.

Som følge av ekstrabevilgningen til Innovasjon Norge på nær 4,8 milliarder kroner er et oppdatert tjenestetilbud fra Innovasjon Norge nå klart. Av de nye midlene skal 2,1 milliarder deles ut som ekstraordinært tilskudd til innovasjonsprosjekter.

I dette webinaret vil vi gå i dybden på blant annet:
- Hva er egentlig et innovasjonsprosjekt?
- Hvilke kostnader kan vi dekke?
- Hvor mye kan du søke om til ditt prosjekt?
- Hvordan gå frem for å søke?

Webinaret er gratis og åpent for alle, men krever påmelding. Opptak av webinaret vil bli publisert på våre nettsider i etterkant.

Les mer og meld deg på her.

Where

Online

Sign up

Organizer

Innovasjon Norge