Webinar om team i en digital tid

Read more

Digitalisering, krise og rask endring krever team og teamledelse! I dette webinaret gir Donatella de Paoli konkrete råd om hvordan ledere og medarbeidere kan møte samarbeids- og ledelsesutfordringene i den digitale tid.

When

10. December.

Time: 15:00 - 15:45


What

Organized by BI. 

Teamorganisering mer relevant enn noen gang


Vi har blitt kastet inn i en digital hverdag over natten. Virtuelle team har blitt normen, ikke unntaket. Det fordrer at du lærer litt om hvilke utfordringer som følger og hvordan du kan lede team av mennesker som du kun møter digitalt på skjermen.

Studier av virksomheter som lykkes i en digital verden viser at de kjennetegnes av å ha utvisket silotenkning og rigide hierarkiske strukturer. Den gamle "kommando- og kontroll"- tilnærmingen er kastet over bord. Slike virksomheter lykkes fordi de praktiserer såkalt distribuert ledelse, som betyr at medarbeidere får økt autonomi og myndighet. Utøvelse av ledelse skjer mye gjennom sammensetning av team med riktig kompetanse og blanding av mennesker.


I dette webinaret vil du høre mer om hva som kreves av dagens organisasjoner med hensyn til ledelse. Du vil også høre om hvordan Executive Master of Management-programmet Teamledelse tar opp mange sentrale temaer som er relevante for dagens utfordringer. Teamorganisering er ikke nytt, men det er mer relevant enn noen gang.

Where

Online

Read more

Organizer

BI