Join the Norwegian Media Cluster


A number of innovations from the Media Cluster. From top left to right: Ease Live from Sixty, camera robot from Electric Friends, Viz Story from Vizrt. InRange from Scanreach Technologies/Goontech.  


As a member of the media cluster you’ll get access to all services and deliveries provided by both NCE Media and Media Region Bergen.

Vision 
We’re actively working for the continued development of the media cluster in Norway, which aims to be a leading international environment for innovation and knowledge development within the media tech field. 

Located in the powerhouse that is Media City Bergen™, we’ve now established a world class media lab for cutting edge innovation and research, and will as well co-host a greenhouse with an incubator for entrepreneurship and business development. The media lab and the greenhouse is located at the southern tower’s 9th and 8th floor respectively. 

Our core task is to establish meeting places and arenas for networking and build collective competence across the professional communities in the cluster. This is done through a wide range of yearly seminars, workshops, Show&Tells, breakfast meetings, speed dates and other similar events and arenas. 

We have a strong focus on visibility of the cluster as a whole, as well as members of the cluster individually. We’re also focused on highlighting results from the innovation and development that happens in the cluster, both in a national and international perspective.

NCE Media focuses on internationalization for members of the cluster and we’re reaching out to various international networks. We’ve already succeeded in building a bridge to the US market through Innovation Norway and ERA. As part of the internationalization work, there are also delegation trips and study trips for members of the cluster, as well as showcasing the cluster at international conventions. 

You can read more about the membership here.

Do you want to join the cluster?
Contact CEO Anne Jacobsen (anne@ncemedia.no / +47 41 41 33 41) 
 Ønsker du medlemsskap i medieklyngen?
Som medlem får du tilgang til alle tjenester og leveranser fra NCE Media og Media Region Bergen.

Vi jobber aktivt for å utvikle medieklyngen i Bergensregionen til et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innen medieteknologifeltet.

NCE Media har som kjerneoppgave å etablere møteplasser, legge grunnlag for nettverksbygging og relasjoner, og bygge kollektiv kompetanse på tvers av fagmiljøene i klyngen. Dette gjøres blant annet gjennom en lang rekke årlige seminarer, workshops, Show&Tell, frokostmøter, informasjonsmøter, ”matchmaking”, ”speeddating” og andre lignende arenaer/møteplasser.

NCE Media har sterkt fokus på synliggjøring av klyngen som helhet, klyngens medlemmer individuelt, og resultater fra innovasjons- og utviklingsarbeid klyngen, både i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

På klyngens vegne arbeider NCE Media med å konseptutvikle en medielab for innovasjon og forskning, samt å etablere et greenhouse i Media City Bergen™ i samarbeid med sentrale partnere.

NCE Media har fokus på internasjonalisering for klyngens medlemmer og jobber med å tilgjengeliggjøre kontakt mot ulike internasjonale nettverk. Som en del av internasjonaliseringsarbeidet arrangeres det også delegasjonsreiser og studiereiser for medlemmer i klyngen, eller profilering av klyngen på internasjonale messer.

Ønsker du medlemsskap? Ta kontakt med Anne Jacobsen på epost eller mobil.