Ønsker du medlemsskap i medieklyngen?

Som medlem får du tilgang til alle tjenester og leveranser fra NCE Media og Media Region Bergen.

Vi jobber aktivt for å utvikle medieklyngen i Bergensregionen til et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innen medieteknologifeltet.

NCE Media har som kjerneoppgave å etablere møteplasser, legge grunnlag for nettverksbygging og relasjoner, og bygge kollektiv kompetanse på tvers av fagmiljøene i klyngen. Dette gjøres blant annet gjennom en lang rekke årlige seminarer, workshops, Show&Tell, frokostmøter, informasjonsmøter, ”matchmaking”, ”speeddating” og andre lignende arenaer/møteplasser.

NCE Media har sterkt fokus på synliggjøring av klyngen som helhet, klyngens medlemmer individuelt, og resultater fra innovasjons- og utviklingsarbeid klyngen, både i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

På klyngens vegne arbeider NCE Media med å konseptutvikle en medielab for innovasjon og forskning, samt å etablere et greenhouse i Media City Bergen™ i samarbeid med sentrale partnere.

NCE Media har fokus på internasjonalisering for klyngens medlemmer og jobber med å tilgjengeliggjøre kontakt mot ulike internasjonale nettverk. Som en del av internasjonaliseringsarbeidet arrangeres det også delegasjonsreiser og studiereiser for medlemmer i klyngen, eller profilering av klyngen på internasjonale messer.

Ønsker du medlemsskap? Ta kontakt med Anne Jacobsen på epost eller mobil.