SMØLA NÆRINGS- OG KULTURSENTER KF

Company information

Contact person

  • Laila Skaret
  • 97986532
  • laila.skaret@smola.kommune.no

Description

Smøla Nærings- og Kultursenter KF er et kommunalt foretak under Smøla kommune. Foretaket er en selvstendig enhet, men har som mandat å gjennomføre Smøla kommunes næringspolitikk. Foretaket styres av et eget styre og ledes av daglig leder. Øverste organ er Smøla kommunestyre. Foretaket driver virksomhet innen nyskaping for reiselivsnæringen.