Published 02.05.2017

UiB lanserer forskernettverk for akademisk teknologiutvikling

«TekLab» etableres i Media City Bergen fra høsten av.

Drivkraften bak nettverket er Lars Nyre, professor i nye medier ved UiB. Han omtaler prosjektet som et aktør-nettverk for akademisk teknologiutvikling. Med seg på laget har han mastergradsstudent og webutvikler Aleksander Nygård Tonheim, som har designet TekLab-portalen. Her samles nyheter, relevante arrangementer og akademiske tekster om teknologiutvikling. De ønsker å utvide TekLab med deltakelse fra forskere og masterstudenter som arbeider med teknologiutvikling.

Agnostisk teknologiutvikling
TekLab blir en frittstående akademisk lab med en noe annen tilnærming til teknologiutvikling enn det man ser i bransjen.  

INITIATIVTAKER: Lars Nyre, professor i nye medier på UiB. Foto: UiB/TekLab

– Labens formål er teknologiutvikling uten hensyn til inntjening eller kortsiktig nytteverdi. Det kommer ikke til å minne noe særlig om det som skjer i mediebransjen. Vi vil presse grensene gjennom våre rent akademiske tilnærminger. Vi plasserer oss midt i mellom bransje og akademia, forteller Nyre. Han fortsetter:

– Vi skal være markedsagnostiske, og kommer til å utforske teknologi og utvikle prosjekter som kan gi faglig validert innsikt i hvordan en kan bruke en gitt teknologi i årene som kommer. Basert på erfaringer og forskning vil vi produsere vitenskapelige artikler og tekster som kan være til stor nytte for fremtidige teknologiutviklere. TekLab-portalen blir på sett og vis et arkiv for både aktive og avsluttede forskningsprosjekter.

PÅ DESKEN: TekLabs Aleksander N. Tonheim (Ståande) med journalist Olav Røli i Sunnhordland. Foto: Lars Nyre

Ansiktsgenerator og støtteverktøy for journalister
Per dags dato finnes det en rekke større prototyper i TekLab-nettverket. Et av disse er EU-prosjektet INJECT, et støtteverktøy for journalister, som akkurat nå blir testet ut i tre lokalavisredaksjoner i Norge.

– Sunnhordland, Hallingdølen og Avisa Hordaland er i full gang med å teste søke- og skriveverktøy som er laget av INJECT. I tillegg har vi journalistikkstudenter ved UiB som er med i et pilotprosjekt for å utvikle nye verktøy for lokaljounalistikk. INJECT blir også den prototypen i TekLab med mest kommersielt preg, siden den ideelt sett skal tjene penger ved prosjektets utløp i 2018, forteller Nyre.  

En annen prototype, Prosopo, er ifølge Nyre et godt eksempel på den type nybrottsforskning som vil foregå i TekLab til høsten.
 

– Prosopo er et verktøy som bruker en ansiktsgenerator for manipulering og anonymisering av ansikter i bilde og video – et eksperimentelt og småsprøtt prosjekt der vi utforsker potensielle bruksområder innenfor journalistikken. Vi kommer til å lære mye av å lage slik testteknologi og få journalister og redaktører til å teste det. Det er en glimrende måte å utvikle teknologi på, der en får analysert og testet hypoteser og teorier om hva som virker best, avslutter Nyre.

Lyst å finne ut mer? Sving innom TekLab her!