Vestlandet Innovasjonsselskap avdeling Mediekuben

Org. number 987753153

Visit our webpage

Get in touch

Ove Gjelsvik
(+47) 93209156
[email protected]

Where to go

Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen