Our vision: Empowering Stories

Vision: A leading international environment for innovation and knowledge in media and technology.

Target: Increase innovation, the value creation and media technology industry, empower important stories, and impact the digital transformation nationally and internationally.  

Norwegian Centres of Expertise (NCE): The NCE Programme is established to enhance sustainable innovation and internationalization processes in the most dynamic and growth-oriented Norwegian clusters. The programme supports long-term development processes in the clusters based on collaboration between industry, R&D and the public sector. Fourteen clusters have so far been selected and given status as a NCE project. The NCE Programme is jointly owned and implemented by the three main Norwegian innovation agencies: Innovation Norway, the Research Council of Norway and SIVA, with Innovation Norway having the main responsibility.


Norwegian version:

Visjon: Klyngen skal være et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor medieteknologifeltet.

Mål: Klyngeprosjektet skal øke innovasjonstakten, verdiskapning og vekst innenfor medie- og teknologiindustrien i Bergen, og fortelle de viktige historiene. Det skal også påvirke den digitale tranformasjonen i industrien, både nasjonalt og internasjonalt.

Norwegian Centres of Expertise (NCE): NCE-programmet er etablert for å styrke bærekraftige innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i de mest dynamiske og vekstorientert norske klynger. Programmet støtter langsiktige utviklingsprosesser i klynger basert på samarbeid mellom industrien, FoU og offentlig sektor. Tolv klynger har hittil blitt valgt og gitt status som NCE-prosjekter. NCE-programmet eies og drives av de tre viktigste norske virkemiddelapparater: Innovasjon Norge, Forskningsrådet Norge og SIVA, med Innovasjon Norge som hovedansvarlig.